Letar du efter psykoterapi i Malmö?

Överväger du att boka psykoterapi i Malmö? Om du behöver gå på psykoterapi i Malmö, kan du vända dig till Familjeterapeuterna Syd. Psykoterapi kan vara en gynnsam lösning för dem som kämpar med sitt välmående, men det kan också vara till nytta för dem som strävar efter personlig utveckling. Inom detta terapifält erbjuder Familjeterapeuterna Syd flera olika inriktningar och metoder, inklusive:

  • KBT (kognitiv beteendeterapi)
  • PDT (psykodynamisk terapi)
  • IPT (interpersonell terapi)
  • Gruppterapi

Behandlingsalternativ finns för det mesta besvär och diagnoser idag. Psykoterapi är bra för många saker. Du kan få hjälp med att allt från depression till att hantera tobaksavvänjning.

I Malmö hittar du en kvalificerad psykoterapeut

Du kan hitta professionell psykoterapi i Malmö genom Familjeterapeuterna Syd. Denna service erbjuds genom remiss och ger dig möjlighet att få den hjälp du behöver. Ofta kombineras psykoterapi med andra behandlingsmetoder, som läkemedel, fysisk aktivitet eller förändrade vanor.

Du har möjlighet att vara delaktig i val av behandlingsmetod och kan välja mellan individuell terapi och gruppterapi.

Vad innebär de olika behandlingsmetoderna?

KBT står för kognitiv beteendeterapi, vilket innebär att du aktivt arbetar med att förändra dina tankar och känslor.

PDT, eller psykodynamisk terapi, undersöker din tidigare historia för att förstå nuvarande problem.

IPT, interpersonell terapi, fokuserar på relationer och interpersonella svårigheter.

När bör du överväga att träffa en psykoterapeut?

Det kan vara svårt att avgöra om du behöver psykoterapi eller inte. Om du känner dig nedstämd, orolig, stressad eller mår dåligt, kan det vara en god idé att boka en tid för att diskutera dina behov och möjligheter med en kvalificerad psykoterapeut.